حس خوب شبکه سازی

آبی-سفید یک جامعه از کارآفرینان و یک زیر ساخت برای استارتاپ های فناوری است. پیدا کردن آدم های درست و استفاده از کمک آنها همیشه میتواند به یک استارتاپ یا یک فریلنسر کمک کنه تا کارهای درست تر و بهتری را انجام بده، شبکه سازی بین آدم ها اولین چیزیه که هر کارآفرین یا فریلنسری نیاز داره.
پیتزا های غول آسا بخشی از فرهنگ ما شده، بیش از ده نفر آدم مختلف همه با هم باید یک دونه پیتزا رو تموم کنند.

آدم های درست

خیلی مهم هست ما آدم هایی را دور خودمون ببینیم که هم فکر ما و با هدف هایی هم راستای ما باشند. بتونیم راحت حرفشون رو بفهمیم و آها هم حرف ما را بفهمند، خلاصه یک زبان مشترک داشته باشیم. آبی سفید سعی می کنه آدم های درست رو کنار هم جمع کنه و این آدم ها را به هم وصل کنه.

جای درست