آبی سفید فضای کاری اشتراکی در اصفهان است که خدمات متنوعی را برای کار آفرینان و افراد خلاق برای توسعه فراهم می آورد.

فقط با ثبت نام در سایت آبی-سفید(بدون پرداخت حق عضویت) این امکان را دارید که یک روز فضای کار رزرو کنید و به آبی-سفید بیاید تا با هم آشنا بشیم.

ثبت نام کنید و یک روز کنار ما کار کنید